top of page
Untitled design (9).png

Mục tiêu chung với

CỘNG ĐỒNG

100_acre_icon_blue_heron.png

Không gian mở công cộng đẳng cấp thế giới thúc đẩy sự hồi sinh của sông LA và hỗ trợ sinh thái đô thị

100_acre_icon_wetlands_grass.png

Thu hút cộng đồng địa phương và các bên liên quan để hướng dẫn phát triển

100_acre_icon_swallowtail.png

Thiết lập công bằng, sinh thái, phục hồi sông và quản lý lũ lụt là nền tảng

How We Will Work Together with

THE COMMUNITY

100_acre_icon_trail.png

Tạo thỏa thuận hợp tác hỗ trợ cách tiếp cận hợp tác để Đối tác hợp tác

100_acre_icon_hills.png

Phát triển tầm nhìn chung cho khu vực rộng 100 mẫu, tập trung sinh thái và hướng đến cộng đồng

100_acre_icon_frog.png

Cung cấp thông tin liên lạc phối hợp và tiếp cận tất cả các nỗ lực tại Taylor Yard

100_acre_icon_deer_grass.png

Để biết thêm thông tin về

100 quan hệ đối tác tại Taylor Yard,

vui lòng gửi email cho chúng tôi tại:

Đăng ký để luôn cập nhật!

Cảm ơn bạn đã gửi!

  • Facebook
  • Instagram
contact
bottom of page